Anfonwch eich ymholiad

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae BanBao wedi dilyn tuedd datblygu "addysg stêm" ac wedi trawsnewid yn weithredol o deganau traddodiadol i deganau addysgol. Mae Banbao yn integreiddio elfennau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, celf a mathemateg a hyrwyddir gan stêm i mewn i ddylunio a datblygu teganau, yn chwarae'n llawn i natur wyddonol ac addysgol teganau, ac yn meithrin dychymyg, creadigrwydd a hunan-ddatrysiad pobl ifanc yn eu harddegau. gallu.


Nid yw pobl BanBao yn drahaus ac yn fyrbwyll, yn parhau i fwrw ymlaen ac yn gwella'r system reoli yn gyson, gan anelu at greu blociau adeiladu a theganau addysgol o ansawdd uchel. Yn olynol mae'r cwmni wedi sicrhau tystysgrifau ansawdd, amgylchedd, diogelwch gwybodaeth a system rheoli iechyd a diogelwch galwedigaethol, ardystiad cyfrifoldeb cymdeithasol IETP, gweithredu dwy safon gemegol a system rheoli eiddo deallusol.


Contact us
Just tell us your requirements, we can do more than you can imagine.

Anfonwch eich ymholiad