Mae'rtegan blociau adeiladu fferm a sw yn un o lawer o deganau bloc adeiladu pen uchel a gynhyrchir gan BanBao. Mae BanBao yn wneuthurwr teganau bloc adeiladu proffesiynol, sy'n canolbwyntio ar blant's datblygiad deallusol ac yn creu cyfres o deganau bloc adeiladu ar gyfer plant, gan gynnwys teganau fferm a bloc sw.


Blociau adeiladu anifeiliaid tegan ei gwneud yn ofynnol i blant ddefnyddio blociau adeiladu i adeiladu siâp anifail, sy'n gallu ymarfer plant's gallu ymarferol a chyflawni dibenion addysgol ac addysg gynnar. Ar yr un pryd, mae'r teganau fferm a bloc sw a wneir gan BanBao yn lliwgar, gan ganiatáu i fabanod ganfod lliwiau wrth chwarae. Ar ben hynny, gall babanod hefyd gynyddu eu gwybodaeth am anifeiliaid pan fyddant yn adeiladu teganau blociau fferm a sw.

Anfonwch eich ymholiad